Altissima®
intenzivní jazykové kurzy

Anenské nám. 2
Praha 1 - Staré Město
110 00

Tel.: +420 226 200 880
Fax:+420 226 200 880
GSM:+420 602 728 185
E-mail: altissima@altissima.cz

Bankovní účet:
185 854 650 / 0300

Job interviews

Match the English sentences on the left with their Czech meanings on the right.

01) Would you like something to drink?
02) What are your qualifications?
03) Where did you attend university?
04) What languages can you speak?
05) Describe briefly your work experience.
06) What did you do in your last job? (What were your responsibilities?)
07) Why did you resign from your last job?
08) Why do you want to leave your present job?
09) What is your experience in E-trade / E-commerce?
10) Have you done this kind of work before?
11) Have you ever worked in this position?
12) Why do you want this job?
13) What are your long term goals?
14) What do you think are your strong points?
15) Who can we contact as a reference? / Can we contact somebody as a reference?
· Popište ve stručnosti vaše pracovní zkušenosti.
· Jaké jazyky ovládáte?
· Jaké máte vzdělání?
· Dělal jste někdy tento druh práce?
· Kde jste navštěvoval vysokou školu?
· Chtěl byste něco k pití?
· Proč jste odešel z vašeho posledního zaměstnání?
· Jakou zkušenost máte z e-obchodem?
· Jaké jsou vaše silné stránky?
· Proč chcete tuto práci?
· Co jste dělal ve vašem posledním zaměstnání?
· Proč chcete odejít z vašeho posledního zaměstnání?
· Koho můžeme kontaktovat pro poskytnutí referencí?
· Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle?
· Pracoval jste někdy na této pozici?


Jobs and Work Word Search

(Words may be found backwards/forwards/horizontal/vertical.)

ACCOUNTANT
BOSS
FIRE (AM)
INTERVIEW
POSITION
RESIGN
SKILLS
TRAINING
WORK
APPLY
DISCRIMINATION
HARASSMENT
JOB
PROMOTION
SACKED (BE)
STAFF
UNEMPLOYED
BENEFITS
EMPLOYER
HIRE
MANAGER
QUALIFICATIONS
SALARY
SUCCESSFUL
WAGE

Print versionPdf dokument

Written by Lennie Bellew
© 2004 ALTISSIMA

zpět    nahoru    home

 
ALTISSIMA | ENGLISH LESSONS | ENGLISH CARTOONS | HOW TO LEARN

Copyright © 2024 Altissima, všechna práva vyhrazena.